Informace o zahájení veřejné konzultace opatření obecné povahy síťových plánů

Český telekomunikační úřad zveřejnil dne 24. listopadu 2021 na diskuzním místě návrh opatření obecné povahy č. SP/2/XX.2021-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. SP/2/05.2011-7, kterým se vydává síťový plán přenosových parametrů veřejných telefonních sítí a návrh opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2021-X, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí.

 

Úřad v obou návrzích opatření obecné povahy zohlednit novou právní úpravu podle zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. V návrhu opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2021-X, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí, Úřad dále upravil problematiku propojení v prostředí VoIP.

 

Připomínky k oběma návrhům opatření obecné povahy lze uplatnit do 27. prosince 2021.

Soubory ke stažení

sitovyplanc2.pdf(408.56 KB)