ISP Studio: velká debata se vzácnými hosty o usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací - 1. díl

Debata přináší základní přehled o problematice pro svazy měst a obcí, samostatné samosprávy, zastupitele a úředníky dotčené rozvojem digitální infrastruktury. Výbor nezávislého ICT průmyslu z. s. společně s CEVRO z.s. považuje za důležité mluvit o nástrojích potřebných k rozvoji sítí mimo metropolitní oblasti.

Moderátor:

Jakub Rejzek, prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu

Hosté:

Martin Adam, právník T-Mobile

Marek Ebert, člen rady Českého telekomunikačního úřadu

Jiří Havránek, poslanec parlamentu České republiky, člen Podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku

Jana Hays, Regulatory Affairs Manager CETIN

Dan Jiránek, Svaz měst a obcí České republiky

Michael Manhart, Broadband Competence Office České republiky

František Smejkal, Regulatory Policy Manager VODAFONE