Kontaktní údaje k IAS portacím v rámci VNICTP

Vážení kolegové,

kromě některých, víceméně postupných změn, o kterých Vás budeme informovat později, nás v příštím roce čeká jedna větší změna a to Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (k 1.1.2022) zavádí institut změny poskytovatele služby přístupu k internetu (§ 34).

Nově zavedený institut nám dává povinnost převádět uživatele mezi sebou – typicky při výpovědích služby, v režimu zákona. Změna se ale týká pouze uživatelů, kteří o změnu v režimu zákona požádají, nikoliv všech!

V budoucnu bude zavedený systém, ve kterém bude možné převádět účastníky podobně, jako to dnes činí mobilní operátoři se SIM kartami.

Z důvodu zjednodušení operativy Vás prosíme o sdělení kontaktních údajů (název společnosti; IČO; e-mail či další kontakt; odkaz na web s informacemi o mezioperátorském procesu/požadavcích) pro účely změny poskytovatele IAS.

Jedná se o zákonný požadavek, který vyplývá z připravované Vyhlášky. Ustanovení §11 Vyhlášky uvádí: Poskytovatel internetu je povinen na svých internetových stránkách snadno dostupným způsobem zveřejnit kontaktní údaje pro účely komunikace ve věci změny poskytovatele internetu, minimálně adresu elektronické pošty. Návrh Vyhlášky a Odůvodnění naleznete v příloze. 

Cílem je připravit přehled kontaktních údajů pro zjednodušení prvotní operativy od 1.1.2022, kterou tento nový institut přinese.

Ve zkratce by se dalo říci, že od nového roku musíme tyto údaje zveřejnit na stránkách tak, aby je jiní operátoři dokázali najít a kontaktovat Vás místo tradiční komunikace s klientem.

Soubory ke stažení

Vyhláška (36.71 KB)
Odůvodnění (45.37 KB)