Konzultace Evropské komise k rozhodnutí o mobilním trhu v ČR

V souvislosti s notifikací analýzy mobilního trhu v ČR zahájila Evropská komise II. fázi šetření a dala možnost třetím subjektům vyjádřit se k jejímu rozhodnutí, které je publikované na stránkách https://circabc.europa.eu/w/browse/47f01f52-d5d7-4d9a-a527-c8346241046d. K tomuto dokumentu se můžete vyjádřit do 7. ledna 2022 na základě otevřené konzultace na těchto stránkách request for 3rd party comments, kde si můžete stáhnout výzvu pro vyjádření .
Vzhledem k tomu, že jste se zúčastnili národní veřejné konzultace k návrhu analýzy mobilního trhu a vznesli připomínky na její podporu, bylo by vhodné účastnit se z Vaší strany i této konzultace Evropské komise.
Názory všech dotčených subjektů považujeme za důležité.