Konzultace EK ohledně dotačních pravidel na zavádění širokopásmových sítí

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci na téma Hodnocení
pravidel státní podpory pro zavádění širokopásmové infrastruktury s
termínem do ledna 2021.
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_broadband/index_en.html

Co je podstatné, tato konzultace se skládá ze dvou částí. Jedné obecné
a druhé poměrně technické na kterou bychom se měli zaměřit.
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TargetedPublicConsultationBBGLs