Kritická infrastruktura a její rozlišení. Významná infrastruktura a pravidla pro pohyb zaměstnanců.

Vážení kolegové, 

zveřejňujeme odpovědi na dotazy z členské základny. 

Kritická infrastruktura. Je definovaná v 240/2000 Sb. Zákon o krizovém řízení, Nařízení vlády č. 432/2010 Sb.Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury a novely 315/2014Sb. 

Posuzují se dva typy určujících kriteríí. Odvětvová a průřezová. Schema je uvedené v příloze. Schema KII. 

Kritickou infrastrukturou se stáváte na vlastní žádost, posuzuje ji NUKIB. S výjimkou největších členů nejsou kritickou infrastrukturou žádní členové VNICTP. 

Více informací najdete na stránkách NUKIB. 

Takže jak postupovat v případě vyhlášení karantény v oblasti? Protože malé sítě nejsou kritickou infrastrukturou, musíte požádat svůj místní krizový štáb, nebo jeho nadřízený krizový štáb o povolení k údržbě sítě. 

Síť je stavěna a provozována z veřejného zájmu a je významnou infrastrukturou. 

 

 

 

 

 

V případě informačních systémů jde o vyhlásku 317/2014Sb. (to pro případ, že vyjmenovaným systémům poskytujete služby). 

Soubory ke stažení

sb0051-2020.pdf(109.86 KB)
schemakii1.pdf(756.59 KB)
vvisuz1.pdf(508.08 KB)
Obrázky