Mapové podklady - majetek kraje

Zveřejňujeme odkaz na mapové portály Středočeského kraje, kde je nově vrstva "majetek kraje".

 

Objekty v majetku kraje vedení kraje umožní využívat pro vylepšení pokrytí Vysokorychlostním internetem, zejména tam, kde je pokrytí nedostatečné. 

 

URL: https://gis.kr-stredocesky.cz/wagisas01/rest/services/MJT/MJT_MAJETEK_SK_public/MapServer. Odkaz je k dispozici i v sekci Prohlížecí služby Mapového portálu: Prohlížecí služby | Odbor informatiky (kr-stredocesky.cz)