Materiály k připomínkám: návrh na zřízení DIA

Dovolujeme si zveřejnit materiály k případným připomínkám:

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnami působnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií

Cílem a obsahem návrhu je zřízení Digitální a informační agentury (DIA) jako ústředního správního úřadu z důvodu potřeby zakotvit koordinaci a řízení digitalizace veřejné správy pod jednu silnou ústřední autoritu.

 

Pokud budete mít připomínky, prosím zašlete mi je obratem. V každém případě je informace o založení DIA důležitou indicií, kudy s bude digitalizace v ČR ubírat. 

 

 

Soubory ke stažení