Memorandum o spolupráci


Výbor nezávislého průmyslu z.s. se stal signatářem Memoranda o
spolupráci při zajištění podpory vzniku Digitální technické mapy České
republiky sloužící k systematické a jednotné správě geografických dat
o umístění sítí elektronických komunikací a dalších infrastrukturních
sítí (díle jen „technická infrastruktura“) včetně poskytování
informací o technické infrastruktuře orgánům veřejné moci, vlastníkům
nemovitostí, investorům a veřejnosti zejména  pro územně plánovací
činnost a územní a stavební řízení podle stavebního zákona a zajištění
činnosti jednotného informačního místa podle zákona o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických
komunikací.

Text memoranda je v příloze. Další signatáři budou přibývat.

O práci na DTM budeme nadále informovat naše členy v neveřejné části webu.

S přátelským pozdravem

Jakub Rejzek
VNICTP z.s.

Soubory ke stažení