Metodika měření a vyhodnocování datových parametrů pevných komunikačních sítí

Výbor nezávislého ICT průmyslu si dovoluje zveřejnit Metodiku měření a vyhodnocování datových parametrů pevných komunikačních sítí, kterou považujeme za zdařilou a děkujeme ČTÚ stejně tak i ostatním asociacím, které ji pomáhaly vytvářet.

Tato „Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací“, dále jen „Metodika“, slouží jako metodický postup pro měření a vyhodnocování parametrů pevných či semi-pevných (např. bezdrátových sítí s pevným předávacím rozhraním) sítí elektronických komunikací (dále i „sítí“) – a to z hlediska přístupu koncového uživatele k síti Internet v pevném bodě, popřípadě i k dalším službám.

Užití metodiky měření bude dlouhodobé. Slouží k vyhodnocení kvality služeb v dotovaných sítích a má ambici sloužit pro kontrolu kvality služeb u všech sítí při prohlášení o službě vysoké kvality s NGA parametry. 

Soubory ke stažení