Nařízení Vlády č. 154/2005 Sb, schválená změna.

Nařízení Vlády č. 154/2005 Sb o výši poplatků za využívání rádiových kmitočtů bylo schváleno v podobě, ve které jsme jej předložili Vládě, po projednání v PS při ČTÚ. 

Znamená to snížení ceny všech licencovaných pásem, pokud je šíře kanálu větší nebo rovna 56MHz, o 30%. 

VNICTP byl iniciátorem této změny, a považujeme schválení materiálu za velký úspěch. 

Text změny a datum účinnosti ještě nebyl zveřejněný. Text návrhu v odkaze zde:

Soubory ke stažení