Návrh emailu na asociace a MPO - Pokyny k čl. 22

Dne 10. října 2019 byl uveřejněn (k veřejné konzultaci) návrh Pokynů ke geografickému mapování výstavby sítí. Tyto pokyny připravila příslušná pracovní skupina v rámci Sdružení Evropských regulátorů (BEREC), podle čl. 22 Evropského kodexu elektronických komunikací.

Předmětné pokyny by měly regulátorům a jiným příslušným orgánům pomoci s jednotným plněním povinností podle čl. 22 Kodexu. Článek 22 se přitom týká zeměpisného mapování budování sítí, popisuje jeho povinné i volitelné náležitosti a mapování dle tohoto článku bude muset být realizováno nejpozději do 21. prosince 2023.

Komentáře a připomínky k předmětným pokynům lze zasílat nejpozději do 21. listopadu 2019 na PC_Geo_surveys@berec.europa.eu.

 

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.