Návrh novely zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku

V příloze nalezete návrh textu novely zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Ve zkomprimovaném archivu se dále nachází dopis ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové, Ph. D. z 11.10. 2018, tezi některých ustanovení, text platného znění dotčených ustanovení, text hodnocení dopadu regulace, návrh usnesení Vlády ČR, důvodovou a překládací zprávu.

Soubory ke stažení