Návrh odstupových vzdáleností pro sítě technického vybavení podle normy ČSN 76 6005

V příloze najdete podklad k projednání dokumentu zaslaného společností CETIN po poslední schůzce v této věci v organizaci SWECO. 

Po projednání v naší PS  a porovnáním nejmenších odstupových  vzdáleností ve vodorovném směru uvedených u původní, nyní revidované normy, dále maximalistického požadavku, uvedeného v materiálu „Připomínky a jejich vypořádání“, který byl diskutován 16. 9. v Sweco Hydroprojekt, a tohoto aktuálního kompromisního návrhu CETINu, se přikláníme   k návrhu CETINu.

 

Ještě k požadavku  PRE distribuce – Příloha C (strana 24 z 28 návrhu normy, který je také přiložen), který navrhuje odstranění 

Nesouhlasíme s vymázáním technologie MCS-Road.

Jedná se o bezvýkopovou technologii pro ukládání (pokládku) optických mikrokabelů.

Tato technologie je velmi významná pro umožnění optických připojení uživatelů Internetu, popř. dalších datových služeb.

K návrhu PREdistribuce pro vymazání MCS-Road s odůvodněním, že znemožňují instalaci a opravy silových kabelů:

Silové kabely jsou instalovány (zavedeny) do objektů ještě před konečnou úpravou povrchu chodníků a teprve následně jsou do povrchu (asfaltové vrstvy) chodníků ukládány mikrokabely. Četnost poruch silových kabelů v jejich průběhu je téměř mizivá a tím i nutnost jejich oprav. Z informací o případných opravách v sítích se silovými kabely jde převážně o zásahy v jejich kabelových spojkách.

Z těchto důvodů považujeme požadavek PREdistribuce na vymazání MCS-Road za nedůvodný a pro nás neakceptovatelný.

 

Poznámka k vývoji v této agendě: Ingerence do celostátní normy ze strany IPR je snad ukončena. Institut pražského rozvoje obhajoval svoje návrhy shodou s městy Plzeň a Brno. Norma je však platná v dalších 6 300 obcích této země, kde by akceptace jejich návrhů poškodila rozvoj a znesnadnila údržbu inženýrských staveb. 

Soubory ke stažení

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.