Návrh rámcové pozice ke sdělení Boj proti nezákonnému obsahu on-line, T: 21. 2. 2018

Poslanecká sněmovna PČR si vyžádala k projednání sdělení Komise Boj proti nezákonnému obsahu on-line – Zvyšování odpovědnosti on-line platforem. V příloze tohoto příspěvku naleznete pro informaci a k případnému uplatnění připomínek návrh rámcové pozice ČR ke sdělení Boj proti nezákonnému obsahu on-line.

Sdělení vydala Evropská komise dne 28. září 2017. Sdělení předkládá soubor pokynů a zásad pro online platformy, které by měly ve spolupráci s vnitrostátními orgány, členskými státy a dalšími příslušnými zúčastněnými subjekty přispět k intenzivnějšímu boji proti nezákonnému obsahu na internetu. Cílem sdělení je rovněž podpořit online platformy, pokud jde o přijímání proaktivních opatření k označování, odstraňování a zabránění opětovného zveřejnění nezákonného obsahu online.

 

Bod č. 6 RP - Pozice zástupců sociálních a hospodářských partnerů, zástupců samosprávy, nevládních organizací a případně dalších osob je zpracován na základě podnětů a připomínek, které vzešly z doposud provedených konzultací k problematice odstraňování ilegálního obsahu v online prostředí. 

 

Případné připomínky formou revize textu lze zaslat do 21. února 2018 na adresy vankova@mpo.cz a doubek@mpo.cz.