Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích

 

Návrh vyhlášky je předkládán na základě § 48 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

 

Novelizace daného prováděcího právního předpisu je vyvolána přijetím zákona č. 374/2021 Sb., jenž novelizuje daný zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

 

Předmětný zákon č. 374/2021 Sb. (publikován ve Sbírce zákonů dne 18. října 2021) transponoval do českého právního řádu požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. 

 

V návaznosti na předmětnou transpozici dochází k omezení rozsahu služeb, které lze uložit v rámci univerzální služby (dílčí služby - vynětí povinnosti vydávání účastnických seznamů, informační služby o telefonních číslech a služby veřejných telefonních automatů z rozsahu služeb v rámci poskytování univerzální služby) a zároveň k úpravě textace vyhlášky v souladu s novou terminologií zákona o elektronických komunikacích. 

Soubory ke stažení