Návrh vyhlášky, kterou se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti čísel mezi podnikateli, včetně souvisejících postupů a lhůt, zásady pro účtování ceny v souvislosti s přenositelností čísel, technické a organizační podmínky

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti čísel mezi podnikateli, včetně souvisejících postupů a lhůt, zásady pro účtování ceny v souvislosti s přenositelností čísel, technické a organizační podmínky pro realizaci změny poskytovatele služby přístupu k internetu mezi podnikateli a podrobnosti pro přenesení čísla a změny poskytovatele přístupu k internetu za využití vzdáleného přístupu (vyhláška o přenositelnosti čísel a o změně poskytovatele služby přístupu k internetu).

ČTÚ zahájil meziresortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky o přenositelnosti čísel a o změně poskytovatele služby přístupu k internetu. Prosím o Vaše připomínky do 27.12.2021.

Vyhláška se nás velmi týká, protože dle ECCC může uživatel požadovat přenos služby za podmínek stanovených v české legislativě §34a. 

Předkladatel materiálu: Český telekomunikační úřad
Č.j. předkladatele: ČTÚ-48 619/2021-606
Připomínkové řízení probíhá od: 08. 12. 2021 do 30. 12. 2021