Návrh vyhlášky o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení" od "Český telekomunikační úřad"

Věnujte prosím pozornost návrhu Vyhlášky o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení. Jde především o informační povinnost v případě masivní ztráty integrity sítě.

 

Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálu: Návrh vyhlášky o kritériích
určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě
a rozsahu a formě předávání informací o narušení

Předkladatel materiálu: Český telekomunikační úřad
Spolupředkladatel:
Č.j. předkladatele: ČTÚ-24 803/2022-606
Připomínkové řízení probíhá od: 03.06.2022 do 24.06.2022

Materiál k připomínkám v eKLEP pro veřejnost má URL:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCF2AF8U