Návrh vyhlášky o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

Návrh vyhlášky o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

 

Návrh vyhlášky upravuje požadavky na materiálové provedení výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie, na její vypnutí a odpojení od elektrické energie, na provedení kabelového vedení a na její vlastní instalaci.

 

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte na adresu tajemnice@vnictp.cz nejpozději do 17. 1. 2023.

 

Materiál naleznete zde.