Netmetr - komunikace s ČTÚ

Vážená paní předsedkyně,

na základě interních diskusí členů Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory ČR si Vás dovolujeme požádat o schůzku se zástupci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) ve věci stávajícího fungování nástroje NetMetr, který je používán k měření aktuální kvality služeb přístupu k Internetu a k jeho plánovaným změnám.

 S ohledem na připravovanou televizní a rozhlasovou kampaň ve věci měření kvality služeb přístupu k Internetu pro spotřebitele bychom také rádi prodiskutovali možnosti, jak informovat spotřebitele o skutečnosti, že měřící nástroje založené na webovém rozhraní (včetně NetMetru) nejsou schopny přesně měřit rychlosti nad cca 300 Mb/s, a naměřené hodnoty tak nemusí odpovídat skutečnosti.

Uvedený fakt nepovažujeme za vadu měřícího nástroje, ale za vlastnost, která vyplývá z podstaty způsobu měření, který je pro spotřebitele dostupný a uživatelsky příjemný. Rádi bychom však předešli vlně stížností a reklamací (vč. ztráty důvěry zákazníka v poskytovanou službu) ze strany zákazníků, které budou založeny na fakticky nesprávném výsledku měření u vysokorychlostního internetu. 

Zároveň nám dovolte na schůzce diskutovat zavedení zcela nového přístupu ve věci orientačního měření, který by podpořil vyšší ochranu spotřebitele. Rádi bychom s Úřadem projednali rozšíření možností měření o aplikaci zcela nezávislou na technologii webových prohlížečů. Z našich zkušeností vyplývá, že vhodně optimalizovaná aplikace dokáže indikovat rychlosti velmi podobné rychlostem opravdovým, a to i u přípojek s rychlostmi služby 1 Gbps.

Předem Vám děkujeme za návrh termínu uvedené schůzky.

 

Tereza Rychtaříková. VNICTP

Předsedkyně sekce IT a telekomunikace

 

 

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.