Nevyvážená informační kampaň k přechodu na nový vysílací standard DVB-T2

Výbor nezávislého ICT průmyslu (VNICTP) se koncem listopadu obrátil na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka ve věci nevyvážené informační kampaně k přechodu na nový vysílací standard DBT-T2. VNICTP se dlouhodobě zabývá problematikou uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz i přechodu na nový standard pozemního televizního vysílání. Zaregistroval tedy i to, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo celoplošnou informační kampaň k přechodu na nový vysílací standard DVB-T2. MPO se tak přidalo k operátorům (České Radiokomunikace, Digital Broadcasting) a k České televizi. Tyto subjekty už diváky na přechod DVB-T2 připravují řadu měsíců.

 

Z veřejně dostupných zdrojů je zřejmé, že MPO uzavřelo následující smlouvy týkající se přechodu na standard DVB-T2:

  • Frmol (plnění ve výši 275.000,- Kč), https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10299490 – realizace TV spotů;
  • Taktiq (plnění ve výši 200.000,- Kč), https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10110038  – realizace informačního webu DVB-T2;
  • Český rozhlas (plnění ve výši 3.757.518,- Kč), https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10636596 – Nákup vysílacího času a výroba programového obsahu v rámci informační a komunikační kampaně k přechodu na vyšší technologický standard DVB-T2 v období 10/2019 – 6/2020;
  • Nielsen Admosphere (plnění ve výši 209.000,- Kč) – Průzkum veřejného mínění obyvatelstva ČR k DVB-T2;
  • Arthur D. Little s.r.o. (plnění ve výši 270.000,- Kč) – Studie selhání trhu šíření zemského digitálního televizního vysílání při vynuceném uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz.

 

V souhrnu to znamená, že MPO vynaložilo doposud finanční prostředky z financí daňových poplatníků na přechod na DVB-T2 ve výši blížící se 5 milionům Kč.

 

Podle VNICTP je informační kampaň samozřejmě potřebná, informace v ní obsažené by ale měly být neutrální a neměly by upřednostňovat některou z platforem pro šíření televizního vysílání před druhou nebo o existenci jiných řešení a platforem neinformovat vůbec. To je podle VNICTP obzvlášť důležité u kampaně, která je zcela hrazena ze státního rozpočtu, potažmo z peněz daňových poplatníků. Zmíněná kampaň ale zřetelně vyznívá tak, že neexistuje žádné jiné řešení pro příjem televizního vysílání než pozemní televizní vysílání/příjem.

 

Veškeré kanály kampaně (webový portál, televizí spoty a další) by měly veřejnost informovat komplexně a nebudit ve spotřebiteli dojem, že vypnutím DVB-T vysílání vzniká nezbytná nutnost zakoupit nový set-top-box. Veřejnost by se prostřednictvím kampaně měla dozvědět i o alternativních způsobech, jako je platforma IPTV, kabelová či satelitní televize, případně kvalitní HD příjem. Zavádějící informační kampaní dochází podle Výboru ke klamání spotřebitele.

 

Zástupci VNICTP jsou podle svých slov kampaní znepokojeni a v dopise ministra vyzývají k okamžité nápravě:

 

Vážený pane ministře, dovolujeme si tímto dopisem apelovat na technologickou vyváženost informační kampaně MPO a provedení neprodlené nápravy v těchto bodech:

  1. Vyzýváme MPO, aby se zdrželo prezentace zavádějících informací v rámci výše uvedené kampaně a klamání spotřebitele, ke kterému v důsledku toho dochází.
  2. Informační kampaň musí být technologicky neutrální, musí zmiňovat všechny formy příjmu televizního vysílání, nikoli jen jednostranně prezentovat jednu z možností (terestrickou platformu).
  3. V tomto směru je nutno ihned upravit televizní a rozhlasové spoty a webovou prezentaci na https://www.televizezadarmo.cz/.
  4. Informace předávané zájemcům na plánovaných seminářích a workshopech MPO musí být též plně technologicky neutrální.

K výzvě se připojil i předseda Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí Martin Kocourek.