Novela ZEK - sankce intra-EU call

V příloze naleznete materiál, který MPO zamýšlí poslat do PSP ke schválení. Jedná se o novelu ZEK. Jedná se o možnosti udělení sankce. 

 

Meritum:

  1. V § 118 odst. 12 písm. p) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 4 a 5, které znějí:

„4. nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací, nebo

5. neposkytuje služby elektronických komunikací za stanovených podmínek.“.

Jedná se o průběžnou informaci. Změn ZEK bude více, vyžaduje je Evropský kodex elektronických komunikací. V pracovní skupině budeme toto vypracovávat společněs MPO.