Odpověď na podnět k regulatornímu přezkumu 60 GHz

V návaznosti na náš dopis ze dne 22. února 2022 ve kterém žádáme o zahájení regulatorního přezkumu podmínek využívání rádiových kmitočtů v pásmu 57–66 GHz, jejichž využívání je umožněno na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz jsme dostali od regulátora odpověď, že Úřad zahájil analýzu podmínek využití dotčeného pásma. Závěry této analýzy předpokládá Úřad nejdříve koncem měsíce dubna t.r. O závěrech Vás budeme následně informovat.

Soubory ke stažení