Odpověď pro ČTÚ k Žádostem o poskytnutí informací

Naši asociaci požádal Telekomunikační úřad o poskytnutí informací na následující otázky:

 

1. Je podle Vašeho názoru a zkušeností nutné a potřebné uložit poskytování dílčí služby přístupu k internetu, včetně připojení potřebného pro využívání služby přístupu k internetu v rámci univerzální služby jako povinnost? Uveďte argumenty podporující Vaše tvrzení.

2. Pokud je odpověď na otázku č. 1 záporná, domníváte se, že je taková služba na trhu dostupná i bez uložení povinnosti v rámci univerzální služby? Uveďte argumenty podporující Vaše tvrzení.

3. Jako minimální pro poskytovaní výše uvedených služeb jsou navrženy následující parametry – běžně dostupná rychlost 10 Mbit/s pro download, 1 Mbit/s pro upload a zpoždění 150ms. Považujete tyto parametry za dostatečné? Pokud ne, uveďte konkrétní hodnoty, je-li to možné.

4. Evidujete podněty týkající se poskytování předmětné služby? Pokud ano, uveďte jejich počty.

5. Uveďte prosím všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na uložení, případně neuložení předmětné dílčí služby v rámci univerzální služby

 

 

Pro účely přezkumu tímto Úřad žádá o poskytnutí následujících informací a zodpovězení následujících otázek:

1. Je podle Vašeho názoru a zkušeností nutné a potřebné uložit poskytování dílčí služby přístupu k hlasové komunikační službě, včetně připojení potřebného pro využívání služby v pevném místě v rámci univerzální služby jako povinnost? Uveďte důvody pro případné uložení povinnosti a argumenty podporující Vaše vyjádření.

2. Evidujete podněty týkající se poskytování předmětné služby? Pokud ano, uveďte jejich počty.

3. Uveďte prosím všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na uložení, případně neuložení předmětné dílčí služby v rámci univerzální služby.

 

Odpovědi na otázky zveřejňujeme v přiloženém PDF souboru.

Soubory ke stažení