Otevřený dopis pro ČTÚ – Pásmo 60 GHz

Vážený  pan 

Ing.  Mgr.  Jaromír  Novák  předseda  Rady  ČTÚ  Český  telekomunikační  úřad 

Sokolovská  219,  Praha  9 

 

Vážený  pane  předsedo, 

 

jako  zástupce  firem,  které  podnikají  na  českém  telekomunikačním  trhu,  jsem  byl  požádán  o  zahájení  komunikace  s  Vaším  úřadem  ve  věci  otevření  pásma  60  GHz  pro  vysokokapacitní  přenos  dat. 

 

Pásmo  60  GHz  je  využíváno  podle  ECC  Recommendation  (09)01.  Jedná  se  o  kmitočtový  úsek  57  –  64  GHz,  které  jsou  na  celosvětové  bázi  alokované  pro  fixní  službu.  Tyto  systémy  jsou  ve  světě  užívány  jako  rádiové  přenosové  systémy  s  krátkým  dosahem,  kde  se  s  úspěchem  využívá  propagační  jev  pásma,  a  to  velmi  vysoký  útlum  dané  frekvence  a  vysoký  zisk  parabol.  To  umožňuje  výstavbu  skutečně  husté  sítě  bez  požadavků  na  vzájemnou  koordinaci  kmitočtů.  Průmyslovou  standardizací  se  podařilo  dosáhnou  úspory  z  rozsahu  a  cena  zařízení  prudce  padá. 

 

Současná  situace  v  České  republice. 

Využívání  kmitočtů  v  intervalu  57  –  64  GHz  je  možné  podle  všeobecného  oprávnění  VO-R/09.2010-­12.  Ve  článku  2,  tabulka  b)  technické  parametry  stanic  je  v  řádku  f  uvedena  pro 

57  –  66  GHz  omezující  podmínka:  Stále  venkovní  instalace  jsou  vyloučeny. 

Podle  informací  výrobců  zařízení  pro  pásmo  60  GHz  je  pásmo  využívané  ve  vyspělých  světových  ekonomikách  bez  takového  omezení,  pro  fixní  službu  dle  Doporučení  ECC 

(09)01,  s  povolením  k  maximálnímu  vysílanému  výkonu  +  55  dBm. 

Trh  pro  toto  pásmo  je  vytvořený,  jde  o  zařízení  běžně  dostupná  a  s  vysokým  stupněm  inovací.  Vlastnosti  pásma  kromě  stávajících  výrobců  zaujal  také  společnost  Google,  který  vyvíjí  a  testuje  zařízení  v  60  GHz  pásmu  ve  svém  projektu  Google  Fibre. 

   

Ve  Výboru  nezávislého  ICT  průmyslu  jsme  v  široké  shodě,  že  zařízení  s  jednoduchou  instalací,  díky  chování  pásma  bez  pravděpodobnosti  vzájemného  rušení,  s  velkou  využitelnou  šíří  pásma  vyřeší  problémy  ve  výstavbě  sítí  NGA.  Připojení  zákaznických  sítí  z  optického  POPu  takovým  zařízením  pomůže  urychlit  penetraci  vysokorychlostním  přístupem  k  síti  Internet  s  úrovní  rychlosti  stahování  dat  1  Gb,  se  symetrickým  přístupem  pro  nahrávání  dat  do  Internetu. 

Vážený  pane  předsedo,  prosím  Vás  o  vytvoření  pracovní  skupiny,  která  projedná  možné  uvolnění  omezujících  ustanovení. 

    

Děkuji  Vám   

 

Jakub  Rejzek 

Prezident   

Výbor  nezávislého  ICT  průmyslu  z.s. 

Soubory ke stažení

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.