Pásmo 60 GHz a zařízení používané pro řádky d3 a d4 normy podle ETSI 302 567 - potvrzení o možnosti používání od ČTÚ

V aktuálním týdnu proběhly další konzultace k zařízení pro pásmo 60 GHz, k problému certifikace zařízení pro řádky d3 a d4 tabulky b) technické parametry stanic. 

ČTÚ písemně potvrdil, že bude uznávat certifikaci podle normy ETSI EN 302 567, pokud tuto vydala autorizovaná osoba (NB) pro venkovní použití. 

Odpadla tedy překážka, ve které jsou některá zařízení schválená pouze pro provoz v kmitočtovém úseku 57 - 66 GHz. 

Omezení je logické, s tímto typem schválení pro provoz nebude možné využívat celou šíři pásma, tedy úsek 66 - 71 GHz zůstává pro tato zařízení zapovězený až do doby, kdy certifikace dodavatel upraví. Vyjádření ČTÚ níže. 

Tedy můžeme dnes s jistotou potvrdit, že zařízení SXTsq 60 Lite a wAP G-60-SA jsou komfortní s d3 a d4. Velmi brzy připravíme tabulku produktů. které lze bez obav použít. Máme k dispozici podklady od Mikrotik včetně příslušných protokolů. Každopádně platí dvě omezení:

Společnost MikroTik neoznačuje svoje produkty CE + čtyřmístné číslo, a to i když pro některé produkty má právo toto označení používat. 

Produkt WIreless Wire Dish používat pouze podle řádků d5 a d6. Pro řádky d3 a d4 musí výrobce upravit certifikaci. 

Věnovali jsme se také zařízení Siklu. U modelů MH-B100-CCS-PoE-MWB, MH-T200-CNN-PoE-MWB , MH-T200-CCC-PoE-MWB lze doložit soulad s požadavky pro provoz podle řádků d3 a d4. Stejně jako MikroTik mají certifikaci provedenou NB podle příslušného modulu, ale neoznačují správně výrobky a neuvádí to v DoC. 

 

Vyjádření ČTÚ: 

po shlédnutí materiálů k zařízení č. 1 a č. 2 máme tato zjištění:

  • zařízení mohou být využita pro účely uvedené v Test Reportu (Certifikát NB konkrétní využití neobsahuje). Konkrétně pro zařízení č. 1 na straně 7 (inteded use) a straně č. 8 v případě zařízení č. 2, tj. včetně outdoor P-MP. Z hlediska kmitočtových rozsahů to je pak skutečně pouze 57–66 GHz.
  • vzhledem k tomu, že byl v rámci přezkoušení NB použit modul z Annex 3 RED, v takovém případě ani není nutné, aby bylo zařízení označeno CE + 4místné číslo. Zařízení jsou tak označená (pokud mají CE) a vybavená správně (za předpokladu splnění povinností jako je návod apod.). (Pozor, jde o jedno z mnoha zařízení MikroTik).