Podklady k jednání dne 12. 2. 2019 od 13 hod. k transpozici čl. 1 - 31 kodexu el. kom.

V příloze tohto příspěvku naleznete podklady k návrhu transpozice čl. 1-31 kodexu.

Hlavním dokumentem je tabulka, která obsahuje všechny ustanovení čl. 1-31 kodexu s hodnocením, zda je nutné nebo není toto ustanovení transponovat. Dále tabulka obsahuje odkaz zpravidla na ustanovení zákona o elektronických komunikacích v případě, že ustanovení kodexu není nutné transponovat a návrh normativního textu v případě, že ustanovení bude nutné transponovat. Poslední sloupec v tabulce je určen pro uplatnění případných připomínek.

  • Druhý dokument obsahuje úplné znění zákona o elektronických komunikacích s vyznačením návrhů změn (čl. 1-31) s odkazem na relevantní článek kodexu.
  • Poslední dokument obsahuje přehled některých ustanovení kodexu, u kterých je možné pro ČR si vybrat způsob transpozice, se stručným pracovním vyjádřením.

Rozumí se, že ve všech případech se jedná o pracovní texty a návrhy normativního textu budou dále postupně precizovány. Případné připomínky uplatněné nejlépe prostřednictvím tabulky zadávejte optimálně do jednání dne 12. 2. 2019.

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.