Podnět k diskusi - rekodifikace stavebního práva

V rámci posledního jednání pracovní skupiny pro rekodifikaci stavebního práva při Hospodářské komoře ČR byly mimo jiné řešeny následující otázky, k nimž by tato PS ráda znala stanovisko Platformy. Jedná se o záležitosti, které jsou pro nás úzce spjaté s výstavbou telekomunikačních sítí, ačkoliv jejich případný dosah by se v novém stavebním řízení uplatnil univerzálně (tj. v tuto chvíli se nepočítá, že by ve vztahu k těmto otázkám existoval odlišný režim pro naše sítě).

V rámci nového stavebního řízení je zvažováno zavedení lhůty v délce trvání šedesáti dnů pro sdělení vyjádření vlastníků veřejné a dopravní infrastruktury a neintegrovaných dotčených orgánů k navrhované stavbě. Podle dřívějšího záměru se počítalo se lhůtou v délce trvání pouze třicet dnů, avšak s odkazem na potřebu ochrany zájmů zejména síťových odvětví byla lhůta změněna na nyní uvažovaných šedesát dnů.

Na pracovní skupině přitom byla vedena diskuse o tom, zda je šedesát dnů vůbec potřebných a zda takováto změna nepřinese zbytečné zdržení i v naší výstavbě.

  • Pracovní skupina by tedy ráda znala názor Platformy na to, zda by lhůta pro sdělení vyjádření vlastníků veřejné a dopravní infrastruktury a neintegrovaných dotčených orgánů k navrhované stavbě neměla přeci jen být kratší - konkrétně třicetidenní. 

Podotýkám, že dle aktuálních informací není uvažováno uplatnění fikce souhlasu (neexistence připomínek) s navrhovanou stavbou v případě, že neintegrovaný dotčený orgán či vlastník veřejné dopravní a technické infrastruktury nepodá vyjádření ve stanovené lhůtě. Bylo by vhodné mít stanovisko Platformy i k otázce případného zavedení takové fikce.

Pracovní skupina požádala o předmětné stanovisko do 15. 5. 2019, s ohledem na to bych Vás jménem uvedené pracovní skupiny rád požádal o Vaše vyjádření ke dvěma shora popsaným otázkám touto cestou.

Děkuji

Jakub Rejzek

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.