Poslali jsme poděkování předsedovi vlády za spolupráci

Vážený  pan 

Mgr.  Bohuslav  Sobotka  předseda  vlády  České  republiky 

 

Úřad  vlády  České  republiky 

Nábřeží  Edvarda  Beneše  4 

Praha  1  –  Malá  strana,  118  01 

 

V  Praze,  dne  10.  února  2017 

 

Vážený  pane  předsedo  vlády, 

rád  bych  jménem  Výboru  nezávislého  ICT  průmyslu  poděkoval  za  vaše  aktivity,  které  vedly  ke  změnám  v  návrhu  novely  zákona  o  Vojenském  zpravodajství.  Obě  změny,  omezení  sledování  na   metadata   a   zavedení   kontrolních   mechanismů,   považujeme   za   krok   pozitivním   směrem   a  vítáme  je.  Nejen  podle  našeho  názoru  přispějí  ke  snížení  obav  veřejnosti  z  nových  pravomocí  Vojenského   zpravodajství   a   umožní   diskutovat   o   celé   problematice   kybernetické   bezpečnosti  seriózně  na  základě  a  faktů  a  nikoliv  pod  dojmem  zvířených  emocí. 

Výbor   nezávislého   ICT   průmyslu,   jehož   členové   připojují   k  internetu   více   než   dvě   třetiny  českých   domácností   a   velké   množství   firem,   institucí   a   samospráv,   velmi   intenzivně   vnímá  problematiku   kybernetické   bezpečnosti   a   kybernetické   ochrany.   Už   kvůli   tomu,   že   naše   sítě  elektronických   komunikací   jsou   primárními   terči   těchto   aktivit   a   jakékoliv   podobné   pokusy   a  aktivity  a  zájmu  našich  zákazníků  velmi  aktivně  řešíme  a  preventivně  se  jim  snažíme  zabránit. 

Byť   nás   to   stojí   nemalé   úsilí   a   prostředky,   máme   díky   tomu   know-­how,   které   nám   umožňuje  kvalifikovaně  posoudit,  která  opatření  a  mechanismy  jsou  efektivní  a  která  jsou  účinná  méně  či  jsou  přímo  kontraproduktivní  nebo  nefunkční.   

Nabízíme   Vám   proto,   abyste   se   neváhal   na   nás   obracet   s  žádostí   o   odborné   názory,   nejen  v  této  problematice,  ale  i  v  dalších  otázkách  digitální  ekonomiky,  infrastruktury  a  telekomunikací.  Jsme   připraveni   Vám   předávat   naše   znalosti,   zkušenosti   a   odborné   názory   a   přispět   tak  k  rozvoji  digitální  ekonomiky  České  republiky. 

Vážený  pane  předsedo  vlády,  dovolte  mi  ještě  jednou  poděkovat  za  tyto  Vaše  konkrétní  aktivity  a  vyjádřit  naději  na  budoucí  odbornou  spolupráci. 

S  přátelským  pozdravem, 

 

Jakub  Rejzek 

prezident  Výboru  nezávislého  ICT  průmyslu 

Soubory ke stažení