Pozvánka na konferenci - Výstavba telekomunikačních sítí - čtvrtek 21. dubna 2022

„Výstavba telekomunikačních sítí“

která se koná ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 13:00 hodin

v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana,

zasedací místnost č. J-205

(ke vstupu do budovy Poslanecké sněmovny je třeba mít průkaz totožnosti)

Konference bude přenášena online – sledovat ji můžete zde:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1362

 

PROGRAM:

13:00 – 13:15      Zahájení konference, úvodní slovo

Marek Novák, předseda podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku, moderátor

13:15 – 14:45      Panel 1: Výstavba sítí

I přes změny stavebního zákona a dalších zákonů (zákon o elektronických komuni-kacích, zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací - liniový zákon) zůstává stále hodně překážek, které brání operátorům v rychlé stavbě sítí, ať už jsou to vysoká věcná břemena, která uplatňují obce, nebo stavební byrokracie obecně. S odložením účinnosti stavebního zákona či jeho části může dojít k dalšímu zdržování výstavby a tím i ke zpomalení digitalizace v ČR, či minimálně té její části, která se týká infra-struktury vysokorychlostních internetových sítí.

                           

                            Panelisté: 

                            Petr Očko, náměstek ministra, MPO

                            Michal Manhart, vedoucí Broadband Competence Office Network, MPO

                            Martin Adam, specialista výstavby, T-Mobile Czech Republic

                            Radek Janeba / Petr Dvořák, UVT internet

                            Lukáš Kristek, MX NET

 

14:45 – 15:30      Přestávka s občerstvením

15:30 – 17:00      Panel 2: Bezpečnost sítí 5G ve světle připravovaného mechanismu prověřování dodavatelů

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal 7. února nezávazné doporučení pro výběr dodavatelů do 5G sítí, které poprvé operátory upozorňuje na to, že je důležité uvažovat i o politických či strategických kritériích při výběru dodavatele. Jde tedy o to, že operátor by měl zvažovat při vybíraní dodavatele, jaké riziko může představovat, že dodavatel je ze země, která není demokratická či kde není nezávislý soudní systém a stát může vykonávat vysokou míru kontroly nad aktivitami dodavatele. V panelu probereme základní otázky - tedy v čem konkrétně spočívají ona strategická rizika a zda a jak je možné je řídit či řešit v rámci sítě operátora, a také jak dopadne případná regulace na jednotlivé části sítě a na jednotlivé operátory různých velikostí, od velkých celostátních mobilních až po menší regionální a lokální operátory.

 

                            Panelisté: 

                            Veronika Netolická, NÚKIB, oddělení národních strategií a politik

                            Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ

                            Šimon Toman, ředitel, TOMAN & PARTNEŘI advokátní kancelář

                            Jiří Grund, Asociace provozovatelů mobilních sítí

                            Jakub Rejzek, Výbor nezávislého ICT průmyslu

17:00 hodin        Závěr konference

Soubory ke stažení