Pozvánka na setkání PS VNICTP

Vážení a milí členové,
dovolte, abych Vás srdečně pozvala na setkání členů Výboru nezávislého ICT průmyslu s výstupy činností pracovních skupin.

Schůzka se uskuteční 7.11. 2017 od 11:00 ve velké zasedací místnosti Dial Telecomu na adrese: Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8, 3. patro.

 

Program: 

 

11:00 - 11:30: PS dotační podpora, PS EU regulace 

         -   plán a strategie VNICTP pro druhou výzvu

         -   čerpání pro členy VNICTP

         -   rizika pro členy 

 11:30 - 12:40: EU Communication Code

         - návrh CC byl projednán na trialogu

         - shrnutí možného přínosu a rizik z EU CC

                     -  asociace protestují proti možnosti narušení rozhodnutí nezávislého regulačního orgánu národní exekutivou

 

12:40 - 13:30: Nedotační podpora 

          -  spolupráce s SČK, memorandum s Krajem Vysočina

          -  Zákon 194/2017

          -  spektrum a strategie ve spektru

          -  metodická příručka pro SU

          -  normy

 13:30 - 14:00: Kolektivní správa

           - průběh jednání, výhledy, zhodnocení

14:00 - 14:15: Extranet VNICTP, práce s daty

14:15 - 14:30: Závěr, zhodnocení práce
14:30 - 16:00: Volná debata, pohoštění, předvánoční nálada

 

 

Svoji účast prosím potvrďte na email: monika.rejzkova@vnictp.cz, nejlépe do čtvrtka 2. listopadu 2017.