Pracovní skupina pro kybernetickou bezpečnost 5G Aliance - spolupráce na přípravě věcného záměru zákona

V příloze najdete ke stažení připomínky k návrhu Mechanismu posuzování a omezování rizik spojených s dodavateli do infrastruktury elektronických komunikací.

Návrh regulace dodavatelů má potenciál dilatovat trh podobně jako dřívější pokusy zpoplatňovat volná pásma.

 

21. 4. se zúčastním konference ve Sněmovně, ve které členům Hospodářského Výboru budu prezentovat nebezpečí těchto návrhů. Příští týden také natáčíme videorozhovory, které umožní poslancům a senátorům lépe zmapovat škodlivost návrhů - zejména protože s vývojem legislativy dopadne na většinu z nás - dokonce i na ICT mimo telekomunikační sítě. 

 

Podobné připomínky byly uplatněny také samotnou Sekcí IT a Telekomunikací ve ad hoc pracovní skupině, kterou mám tu možnost vést.