Pracovní výbor RVIS pro konektivitu socioekonomických aktérů

Vážení kolegové, 

 

dovoluji zveřejnit k problematice IRU 

 

účetní analýzu IRU (Grant Thornton Advisory),

právní analýzu IRU (Řanda Havel Legal).

Problematika IRU může napomoci využívání již zřízených sítí formou neodvolatelného pronájmu za CAPEXové prostředky. 

 

Analýzy ke stažení v přílohách.

Jakub Rejzek