PRÁVNÍ STANOVISKO k možnému vstupu sítí elektronických komunikací do již připravených projektů zpravidla jiných liniových staveb budovaných z dotačních prostředků.

V březnovém čísle časopisu Priorita,  https://www.priorita.cz/wp-content/uploads/2019/03/Priorita-03-2019_web.... došlo k uveřejnění textu MPO "Možnost vstupu sítí elektronických komunikací do stav. projektů financovaných z veřejných prostředků". Toto by dle názoru MPO mělo podpořit podnikatele v el. komunikacích, v situacích kdy obce nechtějí povolovat přípolože do staveb financovaných z EU/veř. prostředků pro jiný účel (jednalo se o jeden z bodů Akčního plánu). Požadujeme zveřejnění tohoto textu mezi metodickými poučkami MMR. 

 

Základem je právní stanovisko k možnému vstupu sítí elektronických komunikací do již připravených projektů zpravidla jiných liniových staveb budovaných z dotačních prostředků.