Překlad definic BEREC

Pokyny sdružení BEREC k definicím sítí s velmi vysokou kapacitou (VHCN) a jejich strojní překlad.

Draft SDĚLENÍ KOMISE: Pokyny ke státní podpoře pro širokopásmové sítě a jejich strojní překlad