Připomenutí - povinnost přehlásit svoje podnikání po novele ZEK z 1.1.2022

Vážení kolegové, 

 

po minulé schůzce na ČTÚ si dovolujeme připomenout, že ne všichni ISP splnili povinnost přehlásit svoje podnikání po novele ZEK z 1.1.2022. 

 

Nový formulář k oznámení podnikání podle § 13 zákona o elektronických komunikacích naleznete zde - https://epekform.ctu.cz/Epek/Krok1 

 

Formulář slouží i k oznamování změn údajů uvedených v oznámení, ukončení podnikání, jeho přerušení nebo opětovného zahájení. 

 

A pozor - i když jste provedli ohlášení v minulosti a neplánujete nějaké změny, nezapomeňte na přechodné ustanovení č. 8 výše uvedené novely. To znamená, všichni mají povinnost předložit oznámení na elektronickém formuláři a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona - to znamenalo do 30. června 2022! 

 

Bližší informace k vyplnění zveřejnil ČTŮ zde - https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-new/formulare/oznamovaci-povinnost-a-evidence/informace-k-vyplnovani-formulare-oznameni-podnikani-v-ek.pdf

 

Prosím, zkontrolujte splnění této povinnosti,  peněžní sankce za neodevzdání formuláře by byla zbytečná.