Připomínky k metodickým postupům ČTÚ

1)    K dokumentu Měření datových parametrů sítí pomocí TCP protokolu:

Nemáme žádné připomínky. Metodika je aktualizací dokumentu z roku 2014 a
stále vychází z doporučení IETF RFC3649. Nová verze, navíc obsahuje podrobné
popisy měřicích postupů, definic měřených parametrů a to včetně případných
matematických vyjádření. Jednoznačný a transparentní dokument.

2)    K dokumentu Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů
pevných sítí elektronických komunikací:

Opět se jedná o jednoznačný a transparentní dokument. Aktualizace metodiky
je v intencích toho, co komunikovalo ČTÚ. Jedná se o zpřesnění měřicích
metodiky a měřených parametrů. Připomínky č. 1, 3 a
4 jsou spíše formálního a interpretačního charakteru. Připomínka č.2 se týká
jedné věty, kterou po konzultaci s některými z Vás navrhujeme vypustit a
odstranit tak obavy nepřiměřeného benchmarkingu sítí v souvislosti s
dotačním titulem OPPIK Vysokorychlostní internet.
Podrobný popis a analýzu této situace naleznete v příloze tohoto příspěvku jako dokument
„Pripominka 2 - Na benchmarking  NGA je brzy - v1.doc“