Připomínky k "Návrh vyhlášky o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací" od "Český telekomunikační úřad"

Předkladatel materiálu: Český telekomunikační úřad
Spolupředkladatel:
Č.j. předkladatele: ČTÚ-45 389/2021-606
Připomínkové řízení probíhá od: 27. 10. 2021 do 19. 11. 2021

Odkaz na materiál v eKLEP pro veřejnost (https://apps.odok.cz/veklep) 
Materiál k připomínkám v eKLEP pro veřejnost má URL: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSC87A5TMF