Připomínky k překladu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí

Vážení kolegové,

 

Po dohodě mezi Platformou a MPO jsme docílili překladu Mezinárodního elektrotechnického slovníku, části 732: Technologie počítačových sítí. Tento dokument v české verzi je připojený v příloze tohoto mailu.

Prosím Vás také o Vaše připomínky k tomuto dokumentu. Připomínky ČTÚ a pánu Vodrážky a nově i připomínky pana Jareše z ČVUT jsou také připojené.

Dovolím si navrhnout, abyste Vaše připomínky navázali stávající. A protože ke každé cestě musí být i cíl, navrhuji proto do konce srpna připomínky odevzdat panu Holobradému a ČASu (UNMZ).

Tento slovník je třeba přeložit také kvůli metodice vztahů mezi ZEK, SZ a zákonem 194/2017Sb o usnadnění výstavby.