Přípomínky k veřejné konzultaci pro změnu ve VOR14, pro pásmo 10,5 GHz

Ve veřejné konzultaci pro změnu VOR_14 pro pásmo 56 MHz jsme uplatnili tyto připomínky: 

NÁZEV návrhu opatření KE KONZULTACI:

čj. ČTÚ-16 392/2020-613

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:

Výbor nezávislého ICT průmyslu, z. s.§

Vrátkov 116

282 01 Český Brod

IČO (bylo-li přiděleno): 04731123

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty):

Jakub Rejzek, +420 727 938 968, jakub.rejzek@vnictp.cz

 

 

I.     PŘIPOMÍNKY k jednotlivým částem/ustanovením návrhu opatření:

 

Obecná připomínka 1:

VNICTP z.s. návrh změny Všeobecného oprávnění 14, které upravuje podmínky využití pásma 10,5 GHz velmi vítá. Jsme dlouhodobými protagonisty rozšíření možností využití šíře kanálů do 56 MHz. S návrhem změn jsme spokojeni. Tato změna nejenom, že přinese zdvojnásobení přenosové kapacity zařízení určených pro toto pásma, ale bude i impulsem pro vývoj zařízení s křížovou polarizací.

To přinese schopnost přenosu dat s kapacitou 1 Gbps i na delší vzdálenosti. Díky konvenční frekvenci bude vhodně doplňovat technologie milimetrových pásem. V regionálních oblastech tak navrhovaná změna umožní zvýšit kapacity tolik potřebné pro vzdálenější lokální sítě, a především vhodně doplní licencované spoje v roli robustních záloh pro případ výpadků.

 

Konkrétní připomínka 1:

 

Bod (9):

stanice musí využívat lineární polarizaci elektrické složky elektromagnetického pole horizontální nebo vertikální; to neplatí v případě křížové polarizace. Potlačení vyzařování antény v úhlech větších než 10° od osy vyzařování musí být minimálně 20 dB;

 

Návrh změny:

Anténní systém musí splňovat požadavky normy ETSI EN 300 833, a to minimálně pro třídu kvality Class 2. Minimální zisk antény musí být 26 dBi.

 

Odůvodnění:

Současná formulace požadavku na kvalitu anténního systému není příliš srozumitelná. K posouzení vhodnosti použitého anténního systému má postačit textové prohlášení výrobce o vyhovění evropské harmonizované normě ETSI EN 300 833. Navrhovaný minimální zisk 26 dBi znemožní používat v pásmu nevhodné (nesměrové) anténní systémy, jako jsou například sektorové antény a trychtýřové antény. Je k diskuzi, zda požadavky na antény nestanovuje již ustanovení bodu 302 217, které již popisuje minimální požadavky na kvalitu anténního systému. Výrobci však obvykle popisují kvalitu antén s pomocí ETSI EN 300 833 pro srozumitelnost zařazení podle třídy kvality.

 

S přátelským pozdravem

 

Jakub Rejzek, prezident VNICTP z.s.