Připomínky VNICTP - 60/22 Novela nař. vl. č. 154/2005 Sb., o stanovení výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů

Dovolujeme si touto cestou zveřejnit uplatněné připomínky k Čj. ČTÚ-39 487/2022-606, NV 154/2005 k 60/22 Novele nař. vl. č. 154/2005 Sb., o stanovení výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů.

Soubory ke stažení