Připomínky VNICTP k Společné řešení pro přenositelnost služby přístupu k Internetu - Vyhlášky změna poskytovatele přístupu k internetu

Vážení kolegové, 

 

Výbor nezávislého ICT průmyslu si po důkladné poradě s členskou základnou dovoluje navrhnout do další diskuze k tématu Společné řešení pro přenositelnost služby přístupu k Internetu - Vyhlášky změna poskytovatele přístupu k internetu: 

Vítáme Společné řešení přenositelnosti služby (SPŘ) nezaložené na čísle, tedy služby připojení k síti elektronických komunikací v pevném místě. Upřednostňujeme principy samoregulace a SPŘ navrhované úsilím sektoru chceme považovat za hlavní a obvyklý způsob, jak vyhovět požadavkům spotřebitele - účastníka o bezešvý přenos služby podle navrhované regulace vyplývající z §34 ZEK. Uvědomujeme si také, že využití SPŘ bude nutné pouze v případech, kdy o to zákazník požádá. 

 

V interní konzultaci nám však bylo uloženo významnými členy asociace, s výjimkou společnosti Vodafone:

 

1) odmítnout povinnost užití SPŘ

SPŘ je nástroj, který má ulehčit vzájemnou komunikaci pomocí standardizovaného rozhraní. Nemá však nutit takové řešení použít. Mezi tržními subjekty dochází k převodům celých zákaznických kmenů při různých obchodních operacích, například při akvizicích. Bylo by obtížné část převodů realizovat s využitím ustanovení §34 a část běžným způsobem, pokud by část zákaznického kmene takový postup požadovala. Je mnohem schůdnější převést celý kmen podle náležitosti §34, k tomu však SPŘ podnikatelé nepotřebují. V takových případech je efektivnější vše řešit interním systémem.  

 

VNICTP z.s. proto navrhuje zavést povinnost použít SPŘ pouze v případech, kdy si jeho použití tržní subjekt, participující při přenosu služby, vyžádá.  Práva účastníka zůstávají nedotčená. 

 

2) zavést podmínku nákladově orientované ceny za využití služby SPŘ

SPŘ bude zcela jistě dominantním prostředkem přenosu služby nezaložené na čísle. Obavy významných členů naší asociace se týkají možného nastavení cenové bariéry pro vstup na trh, zejména pro malé či začínající podnikatele. 

 

VNICTP z.s. proto navrhuje doplnit přímo do textu vyhlášky, případně dokonce textu ZEK, záruku nákladově orientované ceny za využití služby SPŘ.