Připomínky VNICTP z.s. k materiálu Implementační plány programu „Digitální Česko“

V příloze najdete připomínky VNICTP z.s. k materiálu Implementační plány programu „Digitální Česko“.

 

Program „Digitální Česko“ je nový, převratný projekt, který má zajistit předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Z tohoto důvodu jsou zpracovávány implementační plány, které sumarizují jednotlivé cíle a záměry, jimiž se budou naplňovat cíle programu „Digitální Česko“. Do přípravy a zpracování implementačních plánů byly prostřednictvím RVIS zahrnuty všechny resorty, další úřady a odborná veřejnost. S implementačními plány zároveň vznikal dokument Shrnutí implementačních plánů pro 2019, ve kterém jsou vyzdviženy záměry s nejvyšší prioritou a který je součástí předkládaného materiálu.

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.