Projektové záměry k Národnímu investičnímu plánu – MMR plánuje ISPZ

Projektové záměry k Národnímu investičnímu plánu – MMR plánuje ISPZ

 

1)     Vytvoření jednotné struktury dat

2)     Liniové i samostatně stojící stavby? MMR: jdeme cestou, že chceme posbírat všechno. Na základě kritérií bude možné záměry filtrovat.

3)     Jak a kdy to bude možné spustit pro podřízenky Kraje? Lze to spustit? MMR: je to malý jednoduchý systém. Máme registraci přes JIP, NIA, ISDS. Projektové záměry se zobrazují podle IČ. Je zde možné sdílet projektové záměry. Záměry lze udělat formou otevřených dat, takže je možné zcela zveřejnit. Základní projektové záměry jsou použitelné pro koordinaci.

4)     Spolupráce s ČTÚ/JIM – problém není

5)     Financování ISPZ – MPO/ČTÚ – MMR potřebuje peníze…

6)     Zatím není systém notifikací ještě není, ale neodmítají ho rozvinout

7)     Sekretariáty RSK jsou krajští správci (role zadavatel, role krajský správce, a správce IS). Role pro podnikatele zatím chybí, takže nevidíme všechny záměry.

8)     V RIS – regionální informační servis jsou zobrazená otevřená data. Není systém notifikací, to je ale pouze problém peněz. MMR upřednostňuje zadávat přes ISPZ a provázat je na RIS, protože na to mají vysoutěženého programátora (i kontextem to zapadá do RIS). MMR chce provázat projekty na dotační tituly, a to je vhodnější v RISu.

Je v plánu přidat atributy pro lepší filtrování granularity území