Prověrka Nejvyššího kontrolního úřadu - dotace z OPPIK


NKÚ si „posvítí“ na dotace z OPPIK

Cílem plánované kontrolní akce NKÚ je prověřit, zda podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu z operačního programu "Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost" naplňuje stanovené cíle a zda jsou peněžní prostředky vynakládány účelně a hospodárně. Prověrka by měla být ukončena v dubnu 2020. 

Bližší informace naleznete zde.

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.