revize ČSN 73 6005 - konzultace s pražskými správci sítí 14.6.2019 v 14:00 na MHMP

Z pověření náměstka primátora HMP Petra Hlubučka ze STAN Praha vypracovala další návrh revize ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení v souvislosti s tématem koordinace funkcí veřejného prostranství města. Téma úzce souvisí s implementací Strategie adaptace HMP na klimatickou změnu, ve které Praha podmínky pro výsadbu stromů v ulicích. 

Soubory návrhu jsou přiloženy. Jde o zcela nestandardní zásah města do celorepublikové normy. 

Aktivovali jsme MPO a požádal jsem již paní Továrkovou o svolání Platormy.

Tato norma určuje vzdálenosti a uspořádání sítí. IPR pro Hl. m. Praha vytvořil návrh, který torpéduje  výstavbu sítí elektronických komunikací. Celá věc je vedena ze strany IPR aktivisticky, bez ohledu na nesouhlasný názor sektoru. Střet názoru výstavba vs globální oteplování nejde vyřešit kompromisním návrhem. 

Považuji provedení návrhu, způsob projednání a argumentaci pro jeho prosazení ze strany IPR za znepokojivé a nestandardní. Z debaty bylo zcela vyjmuto MPO, termín byl oznámený na poslední chvíli a  na velmi úzký okruh adres. 

Jsme ve Výboru přesvědčení, že IPR a Praha nechápe význam této normy pro celou Českou republiku. Požadují totiž opatření pro Prahu zavést do této celorepublikové normy. Pro nás se z toho stává palčivý problém, který může vést k zastavení výstavby na celém území České republiky. 

Výsadbový pás pro stromy je jistě bohulibá záležitost. Ale proč máme toto držet i ve venkovských oblastech? 

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.