Rozesílání dotazníku na databázi návštěvníků konference: předmět: IDATE, sběr dat pro FTTH Council. Data pro statistiku o přípojkách a jejích technologiích, využívané Evropskou komisí.

Agentura IDATE, která sbírá data pro FTTH Council, nás požádala o součinnost při vyplňování dotazníků pro letošní rok. 

Vzhledem ke skutečnosti, že FTTH Council je vlivná organizace, ovlivňující svými výstupy i podklady pro rozhodování evropských institucí, věnujte prosím dotazníku náležitou pozornost.

Více se dozvíte v tomto článku.

Bohužel metodika IDATE nepovoluje používat data, sbíraná Českým telekomunikačním úřadem jinak, nežli pro verifikaci. I ta proběhne poprvé díky našim podnětům, výroční zpráva ČTÚ totiž potřebná data shrnuje, s přesnými čísly nelze volně nakládat. Zákon to neumožňuje.

Buďte tak laskaví a odešlete vyplněný dotazník buďto na adresu uvedenou v dotazníku, anebo na adresu idate@vnictp.cz

Termín doručení zpráv je pondělí 7. ledna 2019.

Vezměte prosím na vědomí, že Vaše poskytnuté informace zůstanou důvěrné, protože budou použity jen k agregaci statistik o optických službách v regionu a ve Vaší zemi.