Rozšíření pásma 10,5 GHz o možnost používat kanály se šířkou 56 MHz

Vážení kolegové, 

 

Úřad vydal nový text Všeobecného oprávnění 14, který upravuje podmínky využívání pásma 10,5 GHz. 

 

Je to dobrá zpráva, a především výsledek mnoha drobných kroků, které jsme učinili jako asociaci již v minulosti - například při tvorbě Akčního plánu rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou. 

 

Prosím nezapomneňte, že pro využívání kanálů 56 MHz musí být vaše zařízení schválené, a to podle normy ETSI 302 217. 

 

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vseobecne-opravneni-c.vo-r/14/05.2020-7/obrazky/vo-r-14-052020-7.pdf