Schválení Metodické pracovní pomůcky Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Dne 5. června 2019 zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu
a Ministerstva pro místní rozvoj společně schválili Metodickou pracovní
pomůcku
, která byla vypracována rovněž ve spolupráci s Českým
telekomunikačním úřadem a Platformou odborné veřejnosti sdružující
profesní sdružení a zastřešující operátory sítí elektronických
komunikací.

Cílem této metodické pracovní pomůcky je vysvětlit vzájemný vztah mezi
zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č.
194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, zákonem č. 183/2006
Sb., stavební zákon, a zákonem č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací.

Metodická pracovní pomůcka bude sloužit jak stavebníkům liniových
staveb infrastruktury elektronických komunikací, tak stavebním úřadům,
a proto Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní
rozvoj doporučují účastníkům stavebních řízení řídit se schváleným
dokumentem (viz příloha k této zprávě).

https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/narodni-legislativa-a-predpisy/metodicka-pracovni-pomucka--246718/

Soubory ke stažení