Schválení technické zprávy CLC/TR 50510

Vážení kolegové,

po prostudování normy a konzultaci uvnitř asociace vyjadřujeme rozhodnou podporu zavést přiloženou normu jako Technicko-normalizační
informaci do soustavy norem ČSN. Překlad není podle našeho názoru nutně potřeba. jde o srozumitelné informace v techniky užívaném
jazyce. Bude-li však rozhodnuto překlad vyhotovit, rádi se budeme na práci podílet.

 

Jakub Rejzek 

Soubory ke stažení